Stowarzyszenie HR Next

Działamy na rzecz współpracy oraz wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem HR a Biznesem.
Rozwijamy i propagujemy dobre praktyki HR aby nasi partnerzy mieli odwagę
do podejmowania wyzwań na polu biznesowym i społecznym. 

Nasze cele

Misją Stowarzyszenia HR Next jest integrowanie środowiska profesjonalistów, umożliwianie dzielenia się wiedzą i wzajemne wspieranie
członków poprzez:
  • Upowszechnianie stosowania wiedzy i dobrych praktyk HR oraz standardów w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach;
  • Budowanie i wspieranie społeczności ekspertów zajmujących się procesami zarządzania zasobami ludzkimi;
  • Działanie na rzecz promowania nowoczesnych rozwiązań w zakresie pozyskiwania i utrzymywania pracowników;
  • Dzielenie się wiedzą z zakresu prawa pracy oraz innych przepisów mających wpływ na funkcjonowanie organizacji;
  • Rozwój kompetencji w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi w oparciu o najlepsze praktyki branżowe;
  • Rozwijanie kontaktów profesjonalnych pomiędzy środowiskiem HR a decydentami w sferach biznesowej i publicznej.

Jak działamy

Spotkania i konferencje

Organizujemy cykliczne spotkania i konferencje
dla HR i biznesu

Rynek pracy

Śledzimy aktualne trendy na rynku pracy, opracowujemy analizy i raporty, rekomendacje

Projekty rozwojowe

Doradzamy i realizujemy indywidualnie dopasowane projekty dla naszych Partnerów

Nasi Partnerzy